Menü Kapat

AMAÇ

Dünyamız var olduğundan beri yerkabuğunu oluşturan levhalar ve faylar hep vardılar ve gelecekte de var olacaklardır. İlk andan beri hareket etmekte olan dünyamızda depremler de hep vardı ve olmaya devam edecekler. Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin, dalgalar halinde yayılarak yeryüzünü sarsması deprem olarak tanımlanır. Geçmişten günümüze hem ülkemizde hem de dünyanın farklı yerlerinde meydana gelen depremler can ve mal kayıplarına neden olmaya devam etmektedirler.

Bugün ulaştığımız muazzam bilimsel birikim ve teknolojik gelişmelere rağmen olanaklarımız yerküre hareketlerini kontrol altına almamıza, depremleri önlenmemize veya en azından depremlerin oluş yer ve zamanını öngörmemize ne yazık ki yetmemektedir. En azından şimdilik, depremi tetikleyen fay kırılması gibi doğal ve olağan olaylara müdahale etmenin olanaksız olduğu bilinmektedir.

Bu koşullarda geriye bir tek çözüm kalmaktadır, o da depremlere mümkün olduğu kadar hazırlıklı olmak ve bilimsel öngörüler doğrultusunda depremlerin olası etkilerini en aza indirecek tedbirler almaktır. Geçmişteki acı tecrübelilerimizin da katkılarıyla bugün bilimsel olarak depremlerin etkilerinden korunmamızı sağlayacak bilgi ve araçların neler olabileceğini öngörebiliyoruz. Depremin her an olabileceği, alınacak önlemler ile depreme hazırlıklı olunabileceği, depremin etkileri ile baş edilebileceği düşünsel yapısının toplumun tamamına yayılması önem arz etmektedir.  Zihinsel yapıdaki bu hazır bulunuşluk fiziki yapıların da depreme dayanıklı olacak biçimde kurgulanmasına, kentleşme ve yapılaşmada temel ilkelere uyulmasına zemin hazırlayacaktır. Bu aynı zamanda her türlü önleme karşın deprem kaynaklı olası yıkım ve zarar durumunu da bilinçli, ne yapması gerektiğini bilen, örgütlü bir toplum olarak karşılayabilme gücü ve yetisini beraberinde getirecektir.

Bu eğitimde depremi tanımayı, deprem gerçeği ile yaşama gerekliliğini, deprem yönetiminin neden önemli olduğunu, depreme nasıl hazırlıklı olunabileceği, deprem öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenleri vermek sureti ile katılımcılarda bir deprem bilinci oluşturmak ve böylece depreme dirençli toplum oluşturma fikrine katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Eğitim Değerlendirme Anketi

Ankete ulaşmak için tıklayınız.