Menü Kapat

KAPSAM

 

Etkinlik kapsamında; eğitimin amacı ile uyumlu olarakdeprem bilinci, depreme hazırlıklı olmak, deprem afeti yönetimi ve depreme dirençli toplum oluşturmak kavramlarına odaklanılmış ve etkinlik konu başlıkları bu çerçevede belirlenmiştir.

Bu doğrultuda öncelikle  “Deprem, Deprem Parametreleri, Depremin Safhaları, Türkiye Deprem Tehlike Haritası” anlatılarak deprem kavramı ve ülkemizin deprem gerçeğinin, ardından,   “TAMP, İRAP, Depremlerde Görev Alan Paydaşlar, Depremlerde Kurumlar Arası Koordinasyon ve İş Birliği” konuları ile ülkemizde deprem yönetimine ilişkin genel durumun ve “Sendai Çerçeve Eylem Planı,  Deprem Afet Yönetiminde Kullanılan Güncel Teknolojiler” konuları anlatılarak da uluslararası çerçevede afet yönetimi ve afet risk azaltma için  yapılanların katılımcılara aktarılması ile genel bir deprem bilinci oluşturulması planlanmıştır.
Ardından etkin bir deprem yönetimi gerçekleştirebilmek için önem arz eden “Depremlerde acil sağlık hizmetleri, Depremlerde halk sağlığı sorunları ve önlemler, Depremlerde hassas gruplar, Deprem Afet Lojistiği, Depremde Enkaz Yönetimi” gibi konuların işlenmesi düşünülmüştür.  Son olarak depreme karşı toplumsal bilinç ve direnç oluşturmak için  “Afet Mevzuatı, Deprem Yönetiminin Hukuksal Boyutu, Toplumda Deprem Direnci Oluşturma Kapsamında Afet Alt Kültürü Kavramı, Deprem Afetinde İletişim, Deprem Afetinde Kentsel Dirençlilik” konuları eğitim kapsamına dâhil edilmiştir.

Eğitim Değerlendirme Anketi

Ankete ulaşmak için tıklayınız.